Kontakti   
     Об Ассоциации
     Мероприятия ЛАНК
     Руководство
     Порядок принятия
     Члены
     Устав
     Кодекс этики
     Контакты
     Ссылки
 
 
 
 

Aktualitātes

 • ATCELTS - 2020.gada 22.maijā norisināsies sertifikācijas eksāmens plkst.9.30-14.30.
 • 2020.gada 18.februārī plkst.16.00 tiek sasaukta LNKA Kopsapulce.
 • 2020.gada 10.janvārī LNKA gada noslēguma pasākums "Izmaiņas nodokļu tiesībās - ko mums sola Jaunais 2020.gads?"
 • 2019.gada 21.novembrī norisināsies sertifikācijas eksāmens plkst.9.30-14.30.
 • 1.oktobrī plkst.16.30 notiek LNKA klātienes valdes sēde.
 • 17.maijā plkst.9.30 sertifikācijas eksāmens.
 • 14.maijā plkst.9.30 - 14.30 IIN praktikums, pasniedzēja Ilze Birzniece.
  Cena 60 eur LNKA biedriem, pārējiem 90 eur.
 • 10.maijā plkst.9.30 - 14.30 PVN praktikums, pasniedzēja Marina Kuzenko.
  Cena 60 eur LNKA biedriem, pārējiem 90 eur.
 • 7.maijā plkst.9.30 - 14.30 UIN praktikums, pasniedzēja Agate Zīverte.
  Cena 60 eur LNKA biedriem, pārējiem 90 eur.
 • 2019.gada 7.martā plkst.16.00 tiek sasaukta LNKA Pārstāvju sapulce.
 • 1.februārī LNKA gada noslēguma pasākums "Izmaiņas nodokļu tiesībās - ko mums sola Jaunais 2019.gads?"
 • 25.janvārī plkst.10.00 seminārs "2018. gada tiesas prakses apkopojums nodokļu jautājumos", pasniedzēja Kristīne Kalvāne
 • 21. janvārī plkst. 16.00 notiks LNKA valdes klātienes sēde.
 • Latvijas Nodokļu konsultantu asociācija saņem no saviem kolēģiem Latvijas zvērinātu rezidentu asociācijas pateicības rakstu.
 • 2018.gada 28.septembrī norisināsies sertifikācijas eksāmens plkst.9.30-14.30.
 • 19. septembrī no plkst. 09:30 – 14:30. "Jaunās UIN deklarācijas aizpildīšanas nianses - praktiski jautājumi un piemēri." Pasniedzēja Agate Zīverte
  Šī kursa laikā tiks izskatītas kopā visas UIN deklarācijas rindiņas, izrunāti piemēri un neskaidros jautājumus, pievēršot uzmanību gan ikmēneša deklarāciju, gan pārskata gada pēdējā taksācijas perioda deklarācijas aizpildīšanai.
  Cena 60 eur LNKA biedriem, 90 eur citiem interesentiem
 • 4. septembrī no plkst. 09:30 – 13:00 "Biežāk pieļauto kļūdu apkopojums PVN darījumos ar piemēriem." Pasniedzēja Ņina Podvinska
  PVN deklarācijas, Kļūdu apkopojums, Latvijas un ES tiesu prakse, PVN uzrēķina risku samazināšana.
  Cena 60 eur LNKA biedriem, 90 eur citiem interesentiem
 • 23.augustā no plkst.9.30 - 14.30 "PVN praktikums." Pasniedzēja Marina Kuzenko
  Šīs mācības ir piemērotas īpaši tiem, kas plāno kārtot sertifikācijas eksāmenu. L
  Cena 60 eur LNKA biedriem, 90 eur citiem interesentiem
 • 2018.gada 28.maijā norisināsies sertifikācijas eksāmens plkst.9.30-14.30.
 • Latvijas Nodokļu konsultantu asociācija izsaka visdziļāko līdzjūtību Ilzes Cīrules tuviniekiem, draugiem un kolēģiem saistībā ar viņas pāragro aiziešanu mūžībā.
 • Latvijas Nodokļu konsultantu asociācija paziņo par Pārstāvju sapulces sasaukšanu 2018.gada 7.martā plkst.16.00 Pulkveža Brieža ielā 15-7, Rīgā.
 • 2017.gada 8.decembrī plkst.9.30-16.00 notiek LNKA mācību gada noslēguma pasākums - "Izmaiņas nodokļu tiesībās - ko mums sola Jaunais 2018.gads?".
 • 2017.gada 24.oktobrī seminārs "Personas datu aizsardzība, datu apstrāde un privātuma aizsardzība". Plkst.9.30-12.45. Pasniedzējs M.Krūmiņš.
 • 2017.gada 25.augustā un 2018.gada 9.martā būs sertifikācijas eksāmeni, abi plkst.9.30-14.30.
 • 2017.gada 19.maijā sertifikācijas eksāmens plkst.9.30-14.30.
 • 2017.gada 12.maijā mācības "PVN praktikums".
 • 2017.gada 27.aprīlī mācības "Praktikumu par likuma "Par nodokļiem un nodevām", Administratīvā procesa likuma, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa un ES tiesību piemērošanu nodokļu lietās".
 • 2017.gada 20.aprīlī mācības "UIN praktikums".
 • 2017.gada 13.aprīlī mācības "IIN praktikums".
 • 2017.gada 7.martā plkst.14.00 seminārs "Aktualitātes UIN darījumos ar rezidentiem un nerezidentiem", lektori: Diāna Kudrovecs un Andrejs Birums. Vieta: Hotel Monika, Elizabetes ielā 21.
 • 2017.gada 2.martā plkst.10.00 seminārs "Administratīvo tiesu aktuālā prakse Valsts ieņēmumu dienesta lietās", lektore: Diāna Makarova. Notiek hotel Monika, Elizabetes ielā 21.
 • Latvijas Nodokļu konsultantu asociācija paziņo par Kopsapulces sasaukšanu 2017.gada 9.martā plkst.16.00 hotelī Avalon, 13.janvāra ielā 19.
 • 2017.gada 12.janvārī plkst.9.30-16.00 notiek LNKA mācību gada noslēguma pasākums - "Izmaiņas nodokļu tiesībās - ko mums sola Jaunais 2017.gads?". Lektori: FM tiešo nodokļu departamenta direktore Astra Kaļāne, FM Nodokļu administrēšanas nodaļas direktore Jana Salmiņa, FM Netiešo nodokļu departamenta direktore Solvita Āmare-Pilka.
 • 2016.gada 15.decembrī sertifikācijas eksāmens plkst.9.30-14.30.
 • 2016.gada 7.decembrī mācības "Likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” ietverto normu praktiskā piemērošana" - Atkārtojums.
 • 2016.gada 22.novembrī mācības "Likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” ietverto normu praktiskā piemērošana".
 • 2016.gada 26.oktobrī mācības "Praktikums par likuma "Par nodokļiem un nodevām”, Administratīvā procesa likuma, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa un ES tiesību piemērošanu nodokļu lietās".
 • 2016.gada 6.oktobrī mācības "UIN praktikums".
 • 2016.gada 29.septembrī mācības "PVN praktikums".
 • 2016.gada 25.maijā seminārs "Izmaiņas 2016.gada pārskata sagatavošanas principos un procesā"".
 • 2016.gada 12.maijā seminārs "Jaunais nekustamā īpašuma nodoklis
  Rīgā".
 • 2016.gada 31.martā LNKA pārstāvji ir aicināti piedalīties VID Lielo nodokļu maksātāju apbalvošanas svinīgajā pasākumā.
 • 2016.gada 12.aprīlī plkst.10.00 seminārs "Administratīvo tiesu aktuālā prakse Valsts ieņēmumu dienesta lietās", lektore: Diāna Makarova. Notiek Ernst&Young birojā, Muitas ielā 1a.
 • 2016.gada 24.martā plkst.10.00 seminārs "Tiesu prakse nodokļu lietās", lektors: Jānis Neimanis. Notiek Ernst&Young birojā, Muitas ielā 1a.
 • Latvijas Nodokļu konsultantu asociācija paziņo par Pārstāvju sapulces sasaukšanu 2016.gada 9.martā plkst.16.00, Ernst&Young biroja telpās Muitas ielā 1a, Rīgā.
 • 2016.gada 3.martā plkst. 10.00 seminārs "Juridiskās tehnikas prasības juridisko tekstu sagatavošanā", lektors: Edgars Pastars. Notiek Ernst&Young birojā, Muitas ielā 1a.
 • 2016.gada 9.februārī notika VID, LNKA, LTRK, LDDK, ĀIP tikšanās, kurās tika pārrunāti VID darbības rezultāti un aktualitātes nodokļu jomā. Sīkāku informāciju skatīt https://www.vid.gov.lv/default.aspx?&tabid=7&id=15&oid=152935
 • 2016.gada 21.janvārī VID iekļāvis LNKA biedru Māri Jurušu Akcīzes konsultatīvās padomes sastāvā.
 • 2016.gada 19.janvārī LNKA pārstāvji piedalījās tikšanās ar VID, FM un LTRK pārstāvjiem, lai apspriestu grozījumu projektu PVN likumā par PVN numuru apturēšanu un izslēgšanu no PVN maksātāju reģistra.
 • 2015.gada 29.decembrī plkst.14.30 piedāvājam semināru "Darījumi ar nerezidentiem - ienākuma nodokļu uzlikšanas kārtība", lektore: Diāna Kļuškina, sertificēta nodokļu konsultante un "Aktualitātes uzņēmumu nodokļa piemērošanā", lektore: Diāna Kudravecs, VID NP Nodokļu un nodevu grāmatvedības metodikas daļas galvenā nodokļu inspektore.
 • 2015.gada 16.decembrī VID ģenerāldirektore Ināra Pētersone un ģenerāldirektores vietniece nodokļu jomā Dace Pelēkā tikās ar LNKA, LDDK, LRRK un ĀĪP pārstāvjiem, lai pārrunātu turpmāko sadarbību.
 • 2015.gada 15.decembrī plkst.9.30-16.00 notiek LNKA mācību gada noslēguma pasākums - "Izmaiņas nodokļu tiesībās - ko mums sola Jaunais 2016.gads?". Lektori: VID ģenerāldirektore Ināra Pētersone, FM tiešo nodokļu departamenta direktore Astra Kaļāne, FM Nodokļu administrēšanas politikas nodaļas vadītāja Tatjana Trenko, FM Nodokļu administrēšanas nodaļas direktore Jana Salmiņa, FM Netiešo nodokļu departamenta direktore Solvita Āmare-Pilka.
 • 2015.gada 11.decembrī sertifikācijas eksāmens plkst.9.30-12.30.
 • 2015.gada 27.novembrī biedrības delegāti piedalījās diskusijā "Nodokļu sistēma: vai tiek ievērotas sabiedrības un uzņēmēju intereses", kas tika rīkota pēc Eiroparlamenta deputātes Ineses Vaideres iniciatīvas un tajā piedalījās Finanšu ministrs, uzņēmēju organizāciju pārstāvji un paši uzņēmēji.
 • 2015.gada 27.novembrī notika paplašinātā valdes sēde ar biedrības dibinātājiem un CFE pārstāvjiem.
 • LATVIJAS REPUBLIKAS VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
  Rīgā, 15.10.2015.
  Valsts ieņēmumu dienests un Latvijas Nodokļu konsultantu asociācija paraksta vienošanos par sadarbību un informācijas apmaiņu
  Šodien, 2015.gada 15. oktobrī, Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) ģenerāldirektore Ināra Pētersone un Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas (turpmāk – LNKA) valdes priekšsēdētāja Inga Kursīte ir parakstījušas vienošanos par sadarbību, lai veicinātu VID un LNKA sadarbību komersantu un VID darbinieku izglītošanā nodokļu jomā.
  Divpusējās vienošanās mērķis ir uzlabot Latvijas uzņēmējdarbības vidi, veicinot godīgu nodokļu nomaksu. Līdz ar šo vienošanos VID un LNKA apņemas ne retāk kā reizi ceturksnī rīkot savstarpējas diskusijas par aktuāliem nodokļu normatīvo aktu piemērošanas jautājumiem un jautājumiem, kas saistīti ar nodokļu administrēšanas aktivitātēm. Tāpat vienošanās paredz nepieciešamības gadījumā sniegt savstarpējas profesionālās konsultācijas.
  VID ģenerāldirektore Ināra Pētersone: „Esmu gandarīta par šodien parakstīto sadarbības vienošanos ar Latvijas Nodokļu konsultantu asociāciju. Faktiski tas ir tikai loģisks turpinājums un rakstisks apliecinājums jau vairāku gadu konstruktīvai sadarbībai. Esmu pārliecināta, ka arvien ciešāka VID un LNKA sadarbība un regulāra informācijas un viedokļu apmaiņa ar LNKA biedriem - nodokļu konsultantiem, juristiem, zvērinātiem advokātiem, revidentiem un citiem nodokļu un finanšu jomas profesionāļiem, sekmēs nodokļu konsultantu un attiecīgi arī nodokļu maksātāju un sabiedrības kopumā informētību un zināšanas par nodokļus regulējošajiem normatīvajiem aktiem un to pareizu piemērošanu, tādējādi veicinot godīgas konkurences apstākļus un ēnu ekonomikas mazināšanos”.
  Šī ir jau divdesmit pirmā VID un uzņēmēju biedrības parakstīta vienošanās ar mērķi uzlabot Latvijas uzņēmējdarbības vidi, veicinot godprātīgu nodokļu nomaksu, godīgas konkurences apstākļus, kā arī kopīgi cīnīties ar izvairīšanos no nodokļu nomaksas un „aplokšņu algām”.
  Latvijas Nodokļu konsultantu asociācija ir biedrība, kura ir dibināta 2001.gada 26.janvārī ar mērķi īstenot nodokļu konsultantu profesionālo pašpārvaldi un sekmēt nodokļus un nodevas reglamentējošo normatīvo aktu vienveidīgu piemērošanu. Asociācijas dibinātāju vidū ir nodokļu konsultanti, juristi, zvērināti advokāti un revidenti.
  Informāciju sagatavoja:
  VID Sabiedrisko attiecību daļas
  galvenā speciāliste Evita Teice-Mamaja
 • Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas
  valdes loceklis Ainis Dābols
   Foto: VID 


   Foto: VID 
 • 2015.gada 25.septembrī LNKA pārstāvji tikās ar Šlēzvigas-Holšteinas Nodokļu konsultantu kameras (kas apvieno apmēram 2700 nodokļu konsultantus) valdes locekļiem un direktoriem.
 • Ar 2015.gada augustu LNKA juridiskā un faktiskā adrese ir Pulkveža Brieža iela 15-7, Rīga LV-1010.
 • 2015.gada 26.maijā plkst.10.00-12.00 Seminārs "Auto nodoklis, tā maksāšana un ietekme uz citiem nodokļiem, plānotās izmaiņas". Lektore: Kristīne Ābola.
 • 2015.gada 22.maijā plkst.13.00-13.45 Seminārs Administratīvo tiesu aktuālā (2014./2015.gada) tiesu prakse Valsts ieņēmumu dienesta lietās". Lektore: Diāna Makarova.
 • 2015.gada 14.maijā plkst.10.00-13.15 Seminārs "Administratīvās tiesas prakses aktualitātes nodokļu lietās". Lektors: Jānis Neimanis.
 • 2015.gada 10.aprīlī LNKA pārstāvji piedalījās Konsultatīvās padomes nodokļu jomā sēdē. Kurā tika skatīti jautājumi, kas saistīti ar nokavējuma naudas sitēmas pārskatīšanu, darba devēja atbildības par darba samaksas nelikumīgu izmaksāšanu kriminalizāciju, mediācijas iespējām nodokļu strīdu risināšanā.
 • 2015.gada 26.martā notika Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas kopsapulce, kurā tika apstiprināts Gada pārskats 2014.gadam,notika komiteju vēlēšanas un veiktas izmaiņas statūtos.
 • 2015.gada 24.aprīlī LNKA pārstāvis apmeklēja tikšanos ar VID un LTRK, LDDK un ĀIP pārstāvjiem par plānotām izmaiņām VID informācijas sistēmās.
 • 2015.gada 24.aplīlī plkst.9.30-12.45 Seminārs "Administratīvais process tiesā. Runa tiesā". Lektore: Inga Putra
 • 2015.gada 15.aplīlī plkst.10.00-12.00 Seminārs "Valdes locekļu atbildība par nodokļu saistībām". Lektore: Tatjana Trenko
 • 2015.gada 18.martā LNKA pārstāvji piedalījās OECD vērtētāju vizītē Latvijā.
 • Tā kā 2015.gada 11.martā kopsapulce nebija lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācija paziņo par atkārtotas kopsapulces sasaukšanu 2015.gada 26.martā plkst.16.00, Ernst&Young biroja telpās Muitas ielā 1a, Rīgā.
 • 2015.gada 27.februārī LNKA pārstāvji piedalījās FM rīkotajā sanāksmē, kuras mērķis bija sagatavoties OECD vērtētāju vizītei Latvijā 17.-19.03.2015.
 • Latvijas Nodokļu konsultantu asociācija paziņo par kopsapulces sasaukšanu 2015.gada 11.martā plkst.16.00, Ernst&Young biroja telpās Muitas ielā 1a, Rīgā.
 • Sertifikācijas eksāmens būs 03.12.2014 plkst.10.00-13.00. Konsultācija 26.11.2014 plkst.17.00.
 • 2014.gada 9.septembrī plkst.9.30-12.45 Seminārs "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas risks, tā noteikšanas pamatprincipi un soda sankcijas VID uzraugāmajiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma subjektiem"; lektors: VID Nodokļu pārvaldes Nelegāli iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanas daļas pārstāvis. Un seminārs "Operacionālo un krāpšānas gadījumu identificēšana uzņēmumos". Lektors: Māris Graudiņš.
 • 2014.gada 29.jūlijā plkst.10.00-13.15 Seminārs "Personas tiesības uz atlīdzinājumu administratīvajā procesā tiesā". Lektore: Kristīne Kalvāne
 • 2014.gada 2.jūnijā plkst.10.00-11.30 Seminārs "Izmaiņas VID Elektronis​kās deklarēšan​as sistēmā". Lektore: Ilze Mīļā
 • 2014.gada 28.maijā plkst.10.00-13.15 Seminārs "Senāta prakses aktualitātes nodokļu lietās". Lektors: Jānis Neimanis
 • 2014.gada 29.aprīlī plkst.10.00-13.15 Seminārs "Dabas resursu nodokļa piemērošana iepakojumam un aktualitātes iepakojuma apsaimniekošanas jomā". Lektore: Rudīte Vesere
 • 2014.gada 15.aprīlī plkst.10.00-13.15 Seminārs "Satversmes tiesas process". Lektors: Gunārs Kūtris
 • 2014.gada 18.martā notika Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas kopsapulce, kurā tika apstiprināts Gada pārskats 2013.gadam un notika valdes un komiteju vēlēšanas.
 • Tā kā 2014.gada 3.martā kopsapulce nebija lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācija paziņo par atkārtotas kopsapulces sasaukšanu 2014.gada 18.martā plkst.16.00, Ernst&Young biroja telpās Muitas ielā 1a, Rīgā.
 • 2014.gada 27.februārī notika VID, LTRK, LDDK un LNKA tikšanās par sagatavotajiem priekšlikumiem grozījumiem likumā "Par nodokļiem un nodevām" par jaunām nodokļu nomaksas termiņu pagarināšanas iespējām un jautājumu par valdes locekļu atbildību par nodokļu parādiem.
 • Latvijas Nodokļu konsultantu asociācija paziņo par kopsapulces sasaukšanu 2014.gada 3.martā plkst.16.00, Ernst&Young biroja telpās Muitas ielā 1a, Rīgā
 • 2014.gada 11.martā plkst.10.30-13.45 Seminārs "Grozījumi likumā Administratīvo tiesu aktuālā (2013.gada) tiesu prakse Valsts ieņēmumu dienesta un pašvaldību administrēto nodokļu lietās". Lektore: Diāna Makarova
 • 2014.gada 18.februārī plkst.15.30-18.00 Seminārs "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli". Seminārā tiks analizēti arī grozījumi, kas attiecas uz darījumiem ar nerezidentiem - 2013.gads - pārejas periods". Lektore: Diāna Kļuškina
 • 2014.gada 4.februārī plkst.15.00-18.00 Seminārs "PVN likuma un MK noteikumu grozījumu praktiskās piemērošanas aktualitātes" Lektore: Ņina Podvinska
 • 2013.gada 5.decembrī 15.30-16.30 notiks LNKA kopsapulce par statūtu grozījumiem.
 • 2013.gada 5.decembrī 10.00-15.15. notiks LNKA apmācību cikla noslēguma pasākums, kurā plānoti - iepazīšanās ar gaidāmajām izmaiņām tiešajos un netiešajos nodokļos 2014.gadā, svinīgas pusdienas, kā arī pārsteigumi svētku noskaņās.
 • 2013.gada 26.novembrī notiks nodokļu konsultantu sertificēšanas eksāmens.
 • 2013.gada 15.novembrī 12.00-16.00 notiks seminārs Dabas resursu nodokļa piemērošana.
 • 2013.gada 7.novembrī notika VID, LTRK, LDDK, LNKA tikšanās, kurā tika diskutēts par pasākumiem administratīvā sloga mazināšanai, konsultēšanas procesa uzlabojumiem un klientu apkalpošanas procesu pārceļoties uz jauno ēku Talejas ielā. Tika diskutēti arī jautājumi par VID nodokļu parādnieku publisko datu bāzi, par nodokļu pārmaksu dzēšanu 3 gadu periodā, par mikrouzņēmumu darbinieku faktisko darba stundu uzskaiti un par sadarbību starp Centrālo statistikas pārvaldi un VID datu apmaiņā.
 • 2013.gada 30.oktobrī un 1.novembrī LNKA pārstāvji piedalījās Saeimas budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēdē, kurā pauda LNKA viedokli par nepieciešamiem grozījumiem pievienotās vērtības nodokļa, uzņēmumu ienākuma nodokļa, iedzīvotāju ienākuma nodokļa, nekustamā īpašuma nodokļa normās un normās, kas regulē valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.
 • 2013.gada 14.oktobrī notika LNKA valdes elektroniskā sēde, kurā tika lemts par priekšlikumu nosūtīšanu Saimas budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai par nepieciešamiem grozījumiem likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli", Pievienotās vērtības nodokļa likumā, kā arī likumos "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" un "Par valsts sociālo apdrošināšanu", attiecībā uz valdes locekļiem, kas nesaņem atlīdzību.
 • 2013.gada 24.oktobrī LNKA pārstāvji piedalījās pirmajā Konsultatīvās padomes nodokļu jomā sēdē, kurā tika apstiprināts padomes nolikums, apspriesti padomes darbības organizatoriskie jautājumi, kā arī diskutēts par padomes turpmākās darba kārtības jautājumiem.
 • 2013.gada 8.oktobrī LNKA pārstāvji piedalījās tikšanās ar Ekonomikas ministru par plānotajām izmaiņām nodokļu tiesību normās attiecībā uz valdes locekļiem, kas nesaņem atlīdzību un mikrouzņēmumu nodokli.
 • 2013.gada 15.-16.oktobrī LNKA pārstāves Inga Kursīte-Priedīte un Solvita Liepiņa piedalījās Saeimas budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēdēs, kurās komisija iepazinās ar 2014.gada budžeta likumprojektu paketē ietilpstošajiem grozījumiem nodokļu tiesību normās. LNKA pārstāves pauda LNKA viedokli par nepieciešamiem grozījumiem pievienotās vērtības nodokļa, uzņēmumu ienākuma nodokļa, iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu normās.
 • 2013.gada 18.septembrī Finanšu ministrs ir apstiprinājis Konsultatīvās padomes nodokļu jomā sastāvu. Padomē darbosies arī LNKA pārstāvji Ainis Dābols un Inga Kursīte-Priedīte.
 • 2013.gada 16.augustā elektroniskajā valdes sēdē tika lemts par atbildes vēstules nosūtīšanu VID paužot atbalstu augsta līmeņa Vadības konsultatīvās padomes izveidošanai nodokļu jautājumos un LNKA pārstāvju deliģēšanu tajā.
 • 2013.gada 16.augustā Inga Kursīte-Priedīte piedalījās starpministriju sanāksmē par likumprojektu "Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā", paužot LNKA viedokli par nepieciešamajiem precizējumiem tajā.
 • 2013.gada 14.augustā LNKA pārstāvji tikās ar FM un VID pārstāvjiem, lai pārrunātu izveidojušos nepieņemamo situāciju jautājumā, kas skar trešo valstu nodokļu maksātāju reģistrāciju PVN maksātāju reģistrā.
 • 2013.gada 5.augustā LNKA elektroniskaja valdes sēdē tika nolemts nosūtīt FM vēstuli par nepieciešamiem grozījumiem Pievienotās vertības nodokļa likumā, komentējot 11.7.13. VSS pieņemto šī likuma grozījumu projektu.
 • 2013.gada 1.augustā LNKA pārstāvji piedalījās darba grupā FM, kurā tika diskutēts par nepieciešamiem grozījumiem likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli".
 • 2013.gada 26.jūlijā LNKA valdes locekle Solvita Liepiņa piedalījās FM rīkotajā sanāksmē par plānotajiem grozījumiem likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli". LNKA iestājās pret būvju, kurām būvatļaujas izsniegtas pirms vairāk kā 8 gadiem, bet kuras nav pabeigtas, aplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli 3% apmērā, kā arī pret "nodokļu brīvdienu" atcelšanu saimnieciskās darbības veikšanai uzceltās vai rekonstruētās ēkās, šīs ēkas atbrīvojot no nodokļa 1 gadu pēc nodošanas ekspluatācijā. Tāpat LNKA iestājās pret nesamērīgi augsta nodokļa (līdz 4,5%) piemērošanai neapstradātām lauksaimniecības zemēm. LNKA lūdza arī ieviest likumā samērīgus pārejas noteikumus un jauno normu spēkā stāšanās termiņu un mainīt normu anotācijā norādīto, ka likumprojekts neatstāj nekādu ietekmi uz sabiedrību, jo ietekme tieši otrādi ir, un būtiska.
 • 2013.gada 18.jūlijā LNKA pārstāvji piedalījās sanāksmē ar FM un VID pārstāvjiem, kurā tika diskutēts par nepieciešamiem grozījumiem uzņēmumu ienākuma nodokļa normās par reorganizācijām.
 • 2013.gada 16.jūlija notika LNKA valdes elektroniskā sēde, kura tika nolemts nosūtīt FM vēstuli ar lūgumu noteikt likumā "Par nodokļiem un nodevām" uz kādu laika periodu attiecas aizliegums veikt darījumus skaidrā naudā, kuru summa pārsniedz 5000 latus un precizēt vairumtirdzniecības definīciju, kā arī vēstuli ar LNKA iebildumiem pret FM izstrādātajiem grozījumiem par ienākumam pielīdzināmu aizdevumu un samazinātu aizdevuma procentu maksājumu radītā ienākuma aplikšanu.
 • 2013.gada 10.jūlijā notika LNKA valdes elektroniskā sēde, kurā tika nolemts nosūtīt vēstuli FM, TM un Saeimas Juridiskajai komisijai par mediāciju nodokļu strīdos un vēstuli FM par PVN piemērošanu darījumos ar nekustamajiem īpašumiem.
 • 2013.gada 27.jūnijā notika elektroniskā valdes sēde, kurā tika nolemts nosūtīt FM LNKA viedokli par nepieciešamiem grozījumiem likumā „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” un par VSS 6.6.13.izsludināto likumprojektu „Grozījumi likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli”".
 • 2013.gada 2.jūlijā notika elektroniskā valdes sēde, kurā tika nolemts nosūtīt FM LNKA viedokli par nepieciešamiem grozījumiem Pievienotās vērtības nodokļa likumā.
 • 26.jūnijā - Elektroniskā valdes sēde, kurā lemts par LNKA viedokļa nosūtīšanu par Finanšu ministrijas sagatavoto Informatīvo ziņojumu "Par iespējamiem problēmas risinājumiem gadījumos, kad ilglaicīgi darbojošās kapitālsabiedrībās netiek deklarēta samaksa nevienam darba ņēmējam"
 • 26.jūnijā - Normatīvo aktu un metodoloģijas komitejas Netiešo nodokļu apakškomitejas sēde par problēmjautājumiem PVN piemērošanā darījumos ar nekustamajiem īpašumiem.
 • 20.jūnijā - Normatīvo aktu un metodoloģijas komitejas Netiešo nodokļu apakškomitejas sēde, kurā tika analizēts Finanšu ministrijas viedoklis par 15.5. darba grupā pausto nevalstisko organizāciju viedokli par nepieciešamiem grozījumiem jaunajā Pievienotās vērtības nodokļa likumā.
 • 19.jūnijā - Normatīvo aktu un metodoloģijas komitejas Tiešo nodokļu apakškomitejas sēde par nepieciešamajiem grozījumiem likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli", uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošanu reorganizācijas procesā, FM sagatavoto likumprojektu "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli", mediāciju nodokļu strīdos, nepieciešamām izmaiņām likumā "Par nodokļiem un nodevām".
 • Izglītības komitejas sēde 29.maijā plkst.16.30.
 • Seminārs 24.05 plkst.10.00 "Administratīvo tiesu aktuālā (2012./2013.gada) tiesu prakse Valsts ieņēmumu dienesta lietās"; Lektore Diāna Makarova, Administratīvās rajona tiesas tiesnese.
 • 15. maijā LNKA pārstāvji tikās ar Finanšu ministrijas speciālistiem un citu nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, lai pārrunātu vairāk nekā 50 iesūtītos priekšlikumus jaunā Pievienotās vērtības nodokļa likuma pilnveidošanai un panāktu vienošanos par turpmāko rīcību attiecībā uz iesūtītajiem jautājumiem.
 • 8.maijā LNKA pārstāvji piedalījās jautājumu apspriedē par par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu darījumos ar nekustamo īpašumu.
 • 26.aprīļa Inga Kursīte-Priedīte un Solvita Liepiņa piedalījās Finanšu ministrijas organizētajā darba grupā par normatīvā regulējuma pamatotību attiecībā uz aizdevumu izsniegšanu komersantu, kuru pamatdarbības veids nav aizdevumu izsniegšana, valdes locekļiem, īpašniekiem, darbiniekiem un to ģimenes locekļiem.
 • 25.04 sanāksmē Finanšu ministrijā par iespējamiem problēmas risinājumiem gadījumos, kad ilglaicīgi darbojošās kapitālsabiedrībās netiek deklarēta samaksa nevienam darba ņēmējam piedalījās Inga Kursīte-Priedīte, Elīna Putniņa un Daiga Zēna-Zēmane.
 • 15. aprīļa un 22.aprīlī LNKA pārstāvji piedalījās sanāksmē Finanšu ministrijā par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu darījumos ar nekustamajiem īpašumiem.
 • Seminārs 11.aprīlī plkst. 10.00-13.00 Ernst&Young birojā "Grozījumi Administratīvā procesa likumā, kas stājās spēkā 2013.gada 1.janvārī". Lektore: Veronika Krūmiņa, Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja, Administratīvā procesa likuma izstrādes darba grupas locekle.
  Dalības maksa LVL 35 (LVL 30, ja no vienas organizācijas tiek pieteikts vairāk kā viens dalībnieks).
 • 3.aprīlī plkst.16.00 Ernst&Young biroja telpās notiks Normatīvo aktu un metodoloģijas komitejas sēde.
 • 2013.gada 20.martā notika LNKA kopsapulce, kurā tika apstiprināts 2012.gada pārskats un plāns 2013.gadam.
 • 2013.gada 15.martā Inga Kursīte-Priedīte un Solvita Liepiņa piedalījās FM organizētajā darba grupā, kurā tika lemts par aizdevumu aplikšanu. LNKA ir jāsniedz FM viedoklis par FM izstrādāto algoritmu.
 • 2013.gada 5.-7.martā LNKA valdes loceklis Ainis Dābols piedalījās Saeimas budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēdē, kurā tika izskatīti priekšlikumi 2.lasījumam likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli. LNKA iesniegtie priekšlikumi tiks skatīti atsevišķās darba grupās (par reorganizācijas regulējumu, procentu atskaitīšanas ierobežojumiem, u.c.), izņemot priekšlikumus par pārejas noteikumu grozījumiem, kas jāsagatavo izskatīšanai 3.lasījumā. Finanšu ministrija ir atbalstījusi priekšlikumu normu, kas paredz no 1.7.2013. neieturēt nodokli no procentu maksājumiem un samaksas par intelektuālā īpašuma maksājumeim ES dalībvalstu saistītām sabiedrībām attiecināt arī uz EEZ saistitām sabiedrībām (grozījumi pārejas noteikumu 101.punktā).
 • Tā kā 2013.gada 5.martā kopsapulce nebija lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ,Latvijas Nodokļu konsultantu asociācija (LNKA) informē, ka 2013.gada 20.martā, plkst.17:00, LNKA biroja telpās, Brīvības gatvē 224/5, Rīgā tiek sasaukta atkārtota kopsapulce.
 • 5.martā plkst.17.00 LNKA birojā Brīvības gatvē 224/5 notiks LNKA kopsapulce.
 • Seminārs 13.martā plkst. 15.00-18.00 "Nodokļu parādu piedziņas process”.
  Lektore - Santa Garanča, VID Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes direktora vietniece
  Seminārs notiek "Ernst&Young Baltic" biroja telpās Muitas ielā 1a
  Dalības maksa LVL 40 (vai LVL 35, ja no viena uzņēmuma tiek pieteikta vairak kā viena persona).
 • Seminārs 19.februārī plkst. 15.00-17.30 „PVN aktualitātes”. Lektore – sertificēta nodokļu konsultante Ņina Podvinska, PricewaterhouseCoopers.
  Seminārs notiek "Ernst&Young Baltic" biroja telpās Muitas ielā 1a
  Dalības maksa LVL 40 (vai LVL 35, ja no viena uzņēmuma tiek pieteikta vairak kā viena persona).
 • 12.februārī - LNKA valdes sēde
 • Seminārs 29.01 plkst.9.30-14.30. "2012.gada pārskata sagatavošana un aktualitātes finanšu uzskaitē". Lektore Ieva Liepiņa, zvērināta revidente, sertificēta nodokļu konsultante.
 • Seminārs 17.01 plkst.9.30-13.00 "Aktualitātes tiešo nodokļu piemērošanā". Lektore Astra Kaļāne, FM Tiešo nodokļu departamenta direktore
 • LNKA valdes locekle Daiga Zēna-Zēmane 28.11.2012. piedalījās FM organizētajā informācijas pasākumā uzņēmejiem par eiro ieviešanas praktiskajām vadlīnijām. Interesenti ar prezentāciju materiāliem var iepazīties mājaslapā www.eiro.lv.
 • 20.decembrī plkst. 13.00 – 18.00 viesnīcā Bergs „Nodokļu Ziemassvētki” (ar un bez PVN).
  Tikšanās ar kolēģiem pie svinīgu pusdienu galda, iepazīšanās ar Jauno Pievienotās vērtības nodokļa likumu un neliels pārsteigums pirmssvētku noskaņās.
 • 6.decembrī plkst.16.00-18.00 Sertificēšanas eksāmens (LZRA telpās).
 • 29.novembrī plkst.17.00-18.00 konsultācija pirms sertificēšanas eksāmena (LZRA telpās).
 • 27.novembrī plkst.16.00 Ernst&Young birojā klātienes valdes sēde. Dienas kārtībā:
  1. jaunu biedru uzņemšana;
  2. biedru, kas vēlas kārtot nodokļu konsultanta sertificēšanas eksāmenu apstiprināšana;
  3. biedru izslēgšana, kas nav samaksājuši biedra naudas par 2011.gadu;
  4. FM viedokļa par sertificētiem nodokļu konsultantiem izskatīšana;
  5. LNKA pārstāvēšana darba grupās. Interešu konflikti.;
  6. Jauna ētikas kodeksa izstrāde;
  7. Jautājumi, kas saistīti ar dalību CFE;
  8. Valdes darba plāns 2012/2013.gadam;
  9. dažādi.
 • 9.novembrī valdes sēdē
  1. Tiek izskatīts LNKA sagatavotais vēstules projekts Finanšu ministrijai, Ekonomikas ministrijai un Saeimas budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai, pret Darījumu novērtējuma komisijas likvidāciju un nolemts LNKA sagatavoto vēstuli pret Darījumu novērtējuma komisijas likvidāciju.
  2. Tiek nolemts nosūtīt Finanšu ministrijai un Valsts ieņēmumu dienestam vēstuli , kas atbalsta priekšlikumus grozījumiem likumā "Par nodokļiem un nodevām”, kas minēti VID vēstulē Nr.23.16/77178 no 28.09.2012.
  3. Tiek izskatīts LNKA sagatavotais viedoklis atbalstīt priekšlikumu grozīt likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 12.panta 12.3.daļas tiesību normu un nolemts to nosūtīt Finanšu ministrijai un Valsts ieņēmumu dienestam.
 • 8.novembrī valdes sēdē
  Tiek izskatīti iesniegtie komandējuma dokumenti dalībai 19.09.-23.09.12. CFE ģenerālajā asamblejā, profesionālo lietu un fiskālajā komitejā un nolemts segt komandējuma izmaksas.
 • 25.oktobrī valdes sēdē
  Tiek izskatīts LNKA sagatavotais vēstules projekts par likumuprojektu par sertificētiem nodokļu konsultantiem unn nolemts nosūtīt to Finanšu ministrijai.
 • 2011.gada maijā un jūnijā notiks asociācijas organizētie kursi, kas būs paredzēti sertificētajiem biedriem, kas sertifikātus ir ieguvuši 2004. un 2005.gados, sertifikāta derīguma termiņa atjaunošanai. Sīkāka informācija par kursiem varat iegūt, rakstot uz e-pastiem inese@komercpadoms.lv vai elina@komercpadoms.lv.
 • 2011.gada 23.februārī notika asociācijas Pārstāvju sapulce. Tika apstiprināts gada pārskats par 2010.gadu un budžeta projekts 2011.gadam un izskatīti citi jautājumi.
 • 2010.gada 25.novembrī aicinām piedalīties forumā Ko nozīmē kļūt par mikrouzņēmumu? Forumu rīko iFinanses.lv sadarbībā ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru. Forumā tiks diskutēts par mikrouzņēmumu nodokli, tā piemērošanu, problēmām un to risinājumiem, tiks analizēts, kādos gadījumos ir izdevīgi kļūt par mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem. Vairāk informācijas un pieteikšanās forumam: www.ifinanses.lv/lat/forumi.
 • 2010.gada 25.oktobrī notika kārtējā Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas valdes sēde, kurā viens no izskatāmajiem jautājumiem bija biedru sertifikācija 2010.gadā. Valde nolēma: pirms sertifikācijas kursus organizēt 6.decembrī, sertifikāciju – 13.decembrī. Detalizētāku informāciju par sertifikāciju varat iegūt rakstot uz e-pastu: elina@komercpadoms.lv.
 • Laika posmā no 23.septembra līdz 25.septembrim sertificētie nodokļu konsultanti/CFE locekļi Diāna Kļuškina, Ruta Tereško un Ilze Birzniece pārstāvēja Latvijas Nodokļu konsultantu asociāciju CFE gadskārtējā pasākumā Prāgā. Pasākuma ietvaros konsultanti piedalījās CFE fiskālo komiteju sēdēs un diskusijās.
 • 2010.gada 25.februārī Rīgas Juridiskajā augstskolā notiks Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas Pārstāvju sapulce. Detalizētāku informāciju par sapulces darba kārtību varat iegūt rakstot uz e-pastu: elina@komercpadoms.lv
 • 2010.gada 27.janvārī Rīgas Juridiskajā augstskolā norisinājās Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas sadarbībā ar Finanšu ministriju rīkotā lekcija nodokļu konsultantiem par izmaiņām iedzīvotāju ienākuma nodoklī. Lekciju vadīja Finanšu ministrijas Nodokļu politikas departamenta direktore Daina Robežniece, kura klātesošos asociācijas biedrus informēja par aktuālajām likumdošanas izmaiņām, to interpretāciju, kā arī aicināja nodokļu konsultantus informēt ministriju par konstatētajiem trūkumiem, piemērojot jaunās tiesību normas praksē, un izteikt priekšlikumus trūkumu novēršanai.
 • 2009.gada 9.decembrī norisinājās kārtējā nodokļu konsultantu sertifikācija. Saskaņā ar 10.12.2009. valdes lēmumu, nodokļu konsultantu sertifikāciju šogad nokārtojuši 10 Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedri.
 • 2009.gada 3.decembrī Rīgas Juridiskajā augstskolā norisinājās Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas rīkotā lekcija nodokļu konsultantiem „Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana”. Lekciju vadīja V.Burkāns no Kontroles dienesta un pārstāvji no Valsts Ieņēmumu dienesta.
  V.Burkāns informēja klātesošos par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas prasībām attiecībā uz nodokļu konsultantiem, gaidāmajām izmaiņām Administratīvo pārkāpumu kodeksā u.c. Savukārt, VID kā uzraudzības iestāde, ziņoja par līdzšinējo pieredzi likuma piemērošanā, veiktajām pārbaudēm un konstatētajiem trūkumiem.
 • 2009. gada 5. oktobrī notika kārtējā Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas valdes sēde, kurā viens no izskatāmajiem jautājumiem bija biedru sertifikācija 2009.gadā. Valde nolēma: nodokļu konsultantu sertifikāciju organizēt pēc iepriekšējo gadu principa (testa jautājumi un teksta uzdevums (kāzuss)). 2009. gada sertifikāciju rīkot decembra sākumā, konkrētu datumu precizējot pēc kursu programmas un lektora saskaņošanas.
 • 2009. gada 28. septembrī sertificētā nodokļu konsultante Vita Sakne pārstāvēja Latvijas Nodokļu konsultantu asociāciju diskusijā ar Eiropas Komisijas pārstāvjiem. Diskusijas mērķis bija noskaidrot nevalstisko organizāciju attieksmi pret valstī veiktajām reformām un to attīstības gaitu.
 • Laika posmā no 24.septembra līdz 26.septembrim sertificētie nodokļu konsultanti/CFE locekļi Diāna Kļuškina, Ruta Tereško un Ilze Birzniece piedalījās CFE 50.gadadienas konferencē Parīzē, kā arī apmeklēja Fiskālās, Profesionālo lietu komitejas sēdes un Ģenerālo asambleju.
 • Ir veiksmīgi noslēdzies pirmais sadarbības posms Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijai (LNKA) ar Rīgas Tehnisko universitāti (RTU) sertificēto nodokļu konsultantu izglītošanas jomā.
  Šā gada 27.maijā RTU kvalifikācijas celšanas apliecības par sekmīgu mācību programmas „Nodokļu konsultantu 2.līmenis” apgūšanu tika izsniegtas trīsdesmit pieciem LNKA sertificētajiem nodokļu konsultantiem, kas sertifikātus kā nodokļu konsultanti bija saņēmuši 2003.gadā. Vairāku lekciju ietvaros nodokļu konsultanti papildināja savas zināšanas par Nodokļu plānošanas un nodokļu aplikšanas starptautiskajiem aspektiem, Eiropas nodokļu tiesībām, Administratīvo procesu, Kriminālprocesu u.c. Lektoru statusā tika pieaicināti gan profesori no RTU, gan arī pārstāvji Valsts ieņēmumu dienesta un auditoru firmām.
 • Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijai apstiprināts jauns valdes sastāvs un biedrības statūti.
  Šā gada 11.februārī Rīgas Juridiskās augstskolas telpās norisinājās ikgadējā Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedru kopsapulce. Kopsapulces laikā tika lemts par vairākiem būtiskiem jautājumiem, tai skaitā, par asociācijas statūtu grozījumiem, jauno valdes sastāvu un pārstāvju sapulces ievēlēšanu. Par Asociācijas Valdes priekšsēdētāju uz nākamajiem trīs gadiem atkārtoti tika ievēlēts Ainis Dābols. Kopsapulcē apstiprinātās izmaiņas reģistrētas LR Uzņēmumu reģistrā šā gada 25.februārī.
  2009.gadā Latvijas Nodokļu konsultantu asociācija plānot turpināt savu veiksmīgo sadarbību ar starptautisko organizāciju Confédération Fiscale Européenne (CFE), kā arī, kopīgi ar Rīgas Tehnisko universitāti, īstenot sertificēto nodokļu konsultantu profesionālās kvalifikācijas celšanu.
 • Notiek darbs pie biedru apmācības programmas izstrādāšanas, kas notiek sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti. Apmācības programma plānota divos līmeņos – pirmais līmenis biedriem pirms asociācijas sertifikāta iegūšanas un otrais līmenis pēc asociācijas sertifikāta iegūšanas. Paredzēts, ka rudenī tiks īstenots programmas otrais līmenis. Pēc šī līmeņa veiksmīgas nokārtošanas tiks turpinātas pārrunas ar CFE, par programmu nokārtojušo biedru iespēju reģistrēties CFE nodokļu konsultantu reģistrā.
 • 2008. gada 06. martā plkst 17:00 Rīgas Juridiskajā augstskolā notiks biedru kopsapulce, kurā tiks apstiprināts 2007. gada pārskats un 2008. gada budžets, kā arī izskatīti citi jautājumi.
 • Kārtējā biedru sertificēšana plānota 2007. gada decembrī.
 • CFE rīkoto Ģenerālo Asambleju 2007. gada 20.-22. septembrī apmeklēja Maija Ivbule.
 • CFE rīkoto forumu 2007. gada 18.-20. aprīlī apmeklēja Kristīne Jarve un Diāna Kļuškina.
 • 2006. gada 12. oktobrī un 26. oktobrī ir notikuši divi diskusiju vakari, kuru tēmas bija „Izslēgšana no PVN maksātāju reģistra un problēmas atjaunoties tajā” un „Papilddeklarāciju aizpildīšanas kārtība fiziskajām personām, nulles deklarācijas aizpildīšanas kārtība”. Uz 26. oktobra diskusiju tika uzaicināti pārstāvji no LR Valsts ieņēmumu dienesta un LR Finanšu ministrijas.
  Diskusiju kopsavilkumi ir lasāmi žurnāla „Saldo” 18. un 19. numuros.
 • 2006. gada septembra beigās CFE rīkoto ģenerālo asambleju Londonā apmeklēja Latvijas nodokļu konsultantu asociācijas pārstāve D. Kļuškina
 • CFE katru gadu rīko forumus, kuru 2006. gada aprīlī Briselē apmeklēja arī Latvijas nodokļu konsultantu asociācijas pārstāve M. Ivbule.
 • Latvijas nodokļu konsultantu asociācija ir ieinteresēta Latvijas nodokļu likumdošanas pilnveidošanā, tādēļ regulāri sadarbojas ar valsts institūcijām un sniedz priekšlikumus nodokļu normatīvo aktu pilnveidošanā. 2006. gada 17. februāra valdes sēdē tika atbalstīta doma par diskusiju vakaru rīkošanu, kuros tiktu apspriesti dažādi nodokļu konsultantus interesējoši jautājumi, pieaicinot uz diskusijām arī VID un FM pārstāvjus un vēlāk apkopojot diskusiju rezultātus, publicēt tos un izsūtīt oficiālas vēstules ministrijām uz kurām attiecās dotais jautājums.
  2006. gada 20. aprīlī notika asociācijas biedru diskusija, kurā tika apspriesti jautājumi par tēmu „Problēmas saistībā ar nodokļu administrācijas lēmumu pieņemšanu un pārsūdzēšanu”. Diskusijas rezultātā tika konstatēti vairāki problēmjautājumi, kuri prasa neatliekamu risinājumu. Tika apkopoti LNKA biedru viedokļi un priekšlikumi situācijas uzlabošanā un likumdošanas nepilnību novēršanā un tie ir nosūtīti izvērtēšanai Saeimas budžeta komisijas priekšsēdētājam, Ministru prezidentam, Augstākās tiesas senāta administrācijas lietu priekšsēdētājam, kā arī Finanšu ministrijai, Tieslietu ministrijai, Ekonomikas ministrijai, Valsts ieņēmumu dienestam.
  Diskusija ir izklāstīta žurnālā „Saldo” 2006. gada maija Nr. 8 (35).
 • 2006. gada 16. martā Latvijas nodokļu konsultantu asociācija tika ierakstīta LR Uzņēmumu reģistra biedrību un nodibinājumu reģistrā, kā arī tika apstiprināti jauni statūti.
 • 2005. gada 15. jūnijā asociācijas valdes priekšsēdētājs A. Dābols piedalījās J. Dombura diskusiju raidījumā „Kas notiek Latvijā?”. Raidījuma temats - Kas notiek nodokļu un valsts ieņēmumu saimniecībā?
 • Laikraksta „Dienas Bizness” pielikumā „Saldo” (2005. gada maija Nr.9) lasiet interviju ar Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas valdes priekšsēdētāju Aini Dābolu.
 • 2005. gada 14. aprīlī Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas valdes priekšsēdētājs A. Dābols piedalījās darba grupā valsts nodokļu politikas izvērtēšanai, kur izteica priekšlikumus attiecībā uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 41. pantu, kurš paredz vienošanās līguma noslēgšanu starp Valsts ieņēmumu dienestu un nodokļu maksātāju.
  Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas valdes priekšsēdētājs norādīja uz būtiskiem likuma “Par nodokļiem un nodevām” 41.panta trūkumiem, uzsverot, ka šī panta praktisko piemērošanu būtiski kavē zināma normu neskaidrība un nekonkrētība. A. Dābols ierosināja likumā noteikt caurspīdīgu procedūru, paredzot skaidrus un nepārprotamus vienošanās līguma noslēgšanas nosacījumus un kritērijus, kā arī skaidrus vienošanās līguma noslēgšanas atteikšanas iemeslus.
  Sēdes gaitā tika pieņemts lēmums atbalstīt nepieciešamību precizēt likuma “Par nodokļiem un nodevām” 41.panta normas. 2005. gada 28. aprīlī Briselē notika Eiropas Nodokļu konsultantu asociācijas (CFE) forums, kurā piedalījās arī Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas pārstāvis.
 • 2004. gada beigās pie Latvijas nodokļu konsultantu asociācijas vērsās Eiropas nodokļu konsultantu asociācija jeb CFE - Confederation Fiscale Europeenne, izsakot savu vēlmi uzzināt vairāk par Latvijas nodokļu konsultantu asociācijas darbu un sadarbības iespējām.
  2005. gada sākumā Latvijas nodokļu konsultantu asociācija saņēma uzaicinājumu piedalīties CFE sēdē Briselē, ko arī izmantoja.
  Pēc šīs sēdes un iepriekšējās sarakstes 2005. gada maijā Latvijas nodokļu konsultantu asociācija saņēma uzaicinājumu ierasties Briselē uz savas asociācijas prezentāciju CFE valdei. Latvijas nodokļu konsultantu asociācija izmantoja šo iespēju, un pēc šīs prezentācijas Latvijas nodokļu konsultantu asociācijai tika piedāvāts kļūt par CFE pastāvīgu biedru ar balss tiesībām.
  2005. gada CFE Ģenerālā asamblejā, kas notika 22.-23. septembrī Amsterdamā, tika skatīts jautājums par Latvijas nodokļu konsultantu asociācijas uzņemšanu, kā rezultātā - ar nevienu balsi „pret”, vienai balsij (Vācijai) atturoties, tika pieņemts lēmums – uzņemt Latvijas Nodokļu konsultantu asociāciju par C.F.E. biedru.
 
    Latvijas Nodokļu konsultantu asociācija Tallinas iela 35b-9a, Rīga LV-1012, t.(+371)20270533, lnka@lnka.lv, Konts: A/S Swedbank, LV98HABA0551000950890   
Design - Terra Virtuala