Kategorijas
Aktualitātes

Notikumi 2021. gadā

>>> 2021.gada 17. jūnijā LNKA valdes priekšsēdētāja Daiga Zēna-Zēmane sniedza interviju LV portālam par naudas atmazgāšanas novēršanas regulējumu.

>>> 2021.gada 17. jūnijā norisinājās LNKA biedru sapulce, kurā tika apstiprināts 2020.gada finanšu pārskats un 2021.gada budžets.

>>>2021.gada 15.jūnijā LNKA valdes locekle Inga Kursīte piedalījās VID attīstības konsultatīvās padomes sēdē, kurā notika diskusijas par VID attīstības stratēģijas 2020.-2022.gadam īstenošanas gaitu.

>>>2021.gada 25.maijā LNKA valdes locekle Inga Kursīte piedalījās VID attīstības konsultatīvās padomes sēdē, kurā notika diskusijas par VID attīstības stratēģijas 2020.-2022.gadam īstenošanas gaitu. 

>>>2021.gada 11.maijā LNKA valdes locekles Daiga Zēna-Zēmane un Elīna Putniņa piedalījās DELNA apaļā galda diskusijā par Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas riskiem, kas saistīti ar profesionālo pakalpojumu sniedzējiem.

>>>2021.gada 11.martā LNKA valdes locekle Inga Kursīte piedalījās VID nodokļu konsultatīvās padomes sēdē, kura tika diskutēts par iespējamiem grozījumiem PVN regulējumā par priekšnodokļa korekciju zaudētajiem parādiem un debitoru parādu iekļaušanu UIN bāzē. Sēdes dalībnieki turpmākai rīcībai izteica virkni konstruktīvus priekšlikumus un ierosinājumus gan izmaiņām patstāvīgajā regulējumā, gan arī nepieciešamiem ātriem risinājumiem Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai. 

>>>LNKA valdes locekle Inga Kursīte ir ievēlēta VID nodokļu konsultatīvās padomes priekšsēdētāja vietnieka amatā. 

>>>2021.gada 11.martā tiešsaistē notika Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes asociētā profesora, sertificēta nodokļu konsultanta un LNKA valdes locekļa Māra Juruša otrās mācību grāmatas “Nodokļu plānošana Latvijā un starptautiskā vidē” svinīgā atklāšana. M.Juruša pirmā grāmata “Nodokļi” iznāca 2019.gadā un īsā laikā kļuva populāra, un ir izdota jau atkārtoti. 

>>>2021.gada 26.februārī LNKA valdes priekšsēdētāja Daiga Zēna-Zēmane un valdes loceklis Māris Jurušs piedalījās VID Akcīzes konsultatīvās padomes sēdē. Sēdē tika diskutēts par 2020.gada akcīzes nodokļa ieņēmumiem, akcīzes preču aprites tendencēm 2020.gadā, kā arī plānotajām normatīvo aktu izmaiņām akcīzes jomā 2021.gadā.