Latvijas Nodokļu konsultantu asociācija

Latvijas Nodokļu konsultantu asociācija ir biedrība, kura ir dibināta 2001.gada 26.janvārī ar mērķi īstenot nodokļu konsultantu profesionālo pašpārvaldi un sekmēt nodokļus un nodevas reglamentējošo normatīvo aktu vienveidīgu piemērošanu.

Asociācijas dibinātāju un biedru vidū ir nodokļu konsultanti, juristi, zvērināti advokāti, zvērināti revidenti, ārpakalpojumu grāmatveži.

Kopš 2005. gada Latvijas Nodokļu konsultantu asociācija ir Confederation Fiscale Europeene biedrs.