Kategorijas
Aktualitātes

Notikumi 2024.gadā

>>>29.janvārī LNKA valdes locekle Inga Kursīte piedalījās VID nodokļu konsultatīvās padomes desmitajā sanāksmē, kurā tika diskutēts par jauno nodokļu maksātāja reitinga sistēmu un nodokļu kontroles regulējumu.

>>>2024.gada 27.martā LNKA valdes loceklis Māris Jurušs tikās ar Radek Neuzil Čehijas Republikas nodokļu konsultantu palātas izpilddirektoru. Tikšanās laikā tika pārrunāti aktuāli nodokļu jautājumi, kā arī mūsu organizāciju sadarbības iespējas kopēju semināru organizēšanā un par iespējamām nodokļu ekspertu pieredzes apmaiņām.

>>>2024.gada 27. martā norisinājās LNKA biedru sapulce, kurā tika apstiprināts 2023.gada finanšu pārskats un 2024.gada budžets.

>>>2024.gada 28. martā LNKA valdes priekšēdētāja Daiga Zēna-Zēmane sveic grāmatvežu asociāciju 30 gadu jubilejā.

>>>2024.gada 18. un 19. aprīlī LNKA valdes loceklis Māris Jurušs piedalījās CFE ģenerālās asamblejas sanāksmē.

Kategorijas
Aktualitātes

Notikumi 2023.gadā

>>>2023.gada 4.decembrī – nodokļu konsultantu sertifikācijas eksāmens

2023.gada 29.novembrī – 8:00 – 12:00 – seminārs “Uzņēmumu ienākuma nodoklis”
Lektore: Zane Kornenkova, vecākā nodokļu konsultante, PricewaterhouseCoopers SIA

2023.gada 27.novembrī   – 8:00 -12:00 – seminārs “PVN praktikums”
Lektore: Ņina Podvinska  sertificēta nodokļu konsultante, LNKA valdes locekle

2023. gada 30.oktobrī 9.30-12.30 – seminārs “Personāla nodokļu piemērošana”
Lektore: Irēna Arbidāne, nodokļu konsultāciju vecākā projektu vadītāja, PricewaterhouseCoopers SIA

2023.gada 16.oktobrī 8.30-10.00 – seminārs likuma “Par nodokļiem un nodevām”, Administratīvā procesa likuma, Administratīvās atbildības likuma piemērošana nodokļu lietās.
Lektore: Sandija Novicka sertificēta nodokļu konsultante, partnere, zvērināta advokāte, Cobalt advokātu birojs

>>>2023.gada 1.februārī 14:00 – 20:00 norisinājās LNKA gada noslēguma pasākums “Izmaiņas nodokļu tiesībās – ko mums sola Jaunais 2023.gads?”

Kategorijas
Aktualitātes

Notikumi 2021. gadā

>>> 2021.gada 17. jūnijā LNKA valdes priekšsēdētāja Daiga Zēna-Zēmane sniedza interviju LV portālam par naudas atmazgāšanas novēršanas regulējumu.

>>> 2021.gada 17. jūnijā norisinājās LNKA biedru sapulce, kurā tika apstiprināts 2020.gada finanšu pārskats un 2021.gada budžets.

>>>2021.gada 15.jūnijā LNKA valdes locekle Inga Kursīte piedalījās VID attīstības konsultatīvās padomes sēdē, kurā notika diskusijas par VID attīstības stratēģijas 2020.-2022.gadam īstenošanas gaitu.

>>>2021.gada 25.maijā LNKA valdes locekle Inga Kursīte piedalījās VID attīstības konsultatīvās padomes sēdē, kurā notika diskusijas par VID attīstības stratēģijas 2020.-2022.gadam īstenošanas gaitu. 

>>>2021.gada 11.maijā LNKA valdes locekles Daiga Zēna-Zēmane un Elīna Putniņa piedalījās DELNA apaļā galda diskusijā par Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas riskiem, kas saistīti ar profesionālo pakalpojumu sniedzējiem.

>>>2021.gada 11.martā LNKA valdes locekle Inga Kursīte piedalījās VID nodokļu konsultatīvās padomes sēdē, kura tika diskutēts par iespējamiem grozījumiem PVN regulējumā par priekšnodokļa korekciju zaudētajiem parādiem un debitoru parādu iekļaušanu UIN bāzē. Sēdes dalībnieki turpmākai rīcībai izteica virkni konstruktīvus priekšlikumus un ierosinājumus gan izmaiņām patstāvīgajā regulējumā, gan arī nepieciešamiem ātriem risinājumiem Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai. 

>>>LNKA valdes locekle Inga Kursīte ir ievēlēta VID nodokļu konsultatīvās padomes priekšsēdētāja vietnieka amatā. 

>>>2021.gada 11.martā tiešsaistē notika Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes asociētā profesora, sertificēta nodokļu konsultanta un LNKA valdes locekļa Māra Juruša otrās mācību grāmatas “Nodokļu plānošana Latvijā un starptautiskā vidē” svinīgā atklāšana. M.Juruša pirmā grāmata “Nodokļi” iznāca 2019.gadā un īsā laikā kļuva populāra, un ir izdota jau atkārtoti. 

>>>2021.gada 26.februārī LNKA valdes priekšsēdētāja Daiga Zēna-Zēmane un valdes loceklis Māris Jurušs piedalījās VID Akcīzes konsultatīvās padomes sēdē. Sēdē tika diskutēts par 2020.gada akcīzes nodokļa ieņēmumiem, akcīzes preču aprites tendencēm 2020.gadā, kā arī plānotajām normatīvo aktu izmaiņām akcīzes jomā 2021.gadā. 

Kategorijas
Aktualitātes

Notikumi 2020. gadā

ATCELTS – 2020.gada 22.maijā norisināsies sertifikācijas eksāmens plkst.9.30-14.30.

2020.gada 18.februārī plkst.16.00 tiek sasaukta LNKA Kopsapulce.

2020.gada 10.janvārī LNKA gada noslēguma pasākums “Izmaiņas nodokļu tiesībās – ko mums sola Jaunais 2020.gads?”

Kategorijas
Aktualitātes

Notikumi 2019. gadā

2019.gada 21.novembrī norisināsies sertifikācijas eksāmens plkst.9.30-14.30.

1.oktobrī plkst.16.30 notiek LNKA klātienes valdes sēde.

17.maijā plkst.9.30 sertifikācijas eksāmens.

14.maijā plkst.9.30 – 14.30 IIN praktikums, pasniedzēja Ilze Birzniece.
Cena 60 eur LNKA biedriem, pārējiem 90 eur.

10.maijā plkst.9.30 – 14.30 PVN praktikums, pasniedzēja Marina Kuzenko.
Cena 60 eur LNKA biedriem, pārējiem 90 eur.

7.maijā plkst.9.30 – 14.30 UIN praktikums, pasniedzēja Agate Zīverte.
Cena 60 eur LNKA biedriem, pārējiem 90 eur.

2019.gada 7.martā plkst.16.00 tiek sasaukta LNKA Pārstāvju sapulce.

1.februārī LNKA gada noslēguma pasākums “Izmaiņas nodokļu tiesībās – ko mums sola Jaunais 2019.gads?”

25.janvārī plkst.10.00 seminārs “2018. gada tiesas prakses apkopojums nodokļu jautājumos”, pasniedzēja Kristīne Kalvāne

21. janvārī plkst. 16.00 notiks LNKA valdes klātienes sēde.