Kvalifikācijas paaugstināšanas prasības

Saskaņa ar LNKA statūtiem, biedram ir pienākums apmeklēt kvalifikācijas celšanas apmācības valdes noteiktajā kārtībā. Biedra uzdevums ir attīstīt un uzturēt profesionālo kompetenci atbilstoši savu sniedzamo pakalpojumu raksturam un profesionālajai darbībai.