Sertificēšanas noteikumi

LNKA biedriem, kuri vēlas iegūt nodokļu konsultanta sertifikātu, ir jānokārto sertificēšanas eksāmens, kurā tiek pārbaudīts, vai pretendentiem ir pietiekams teorētisko zināšanu līmenis, kā arī spējas izmantot šīs zināšanas praksē, lai varētu kvalitatīvi, ievērojot spēkā esošās Latvijas Republikas, Eiropas Savienības un starptautiskās tiesību normas, tiesu praksi un vispārējos tiesību principus, sniegt nodokļu konsultācijas.