Sertifikātu nolikums

Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas sertifikātu nolikums nosaka kārtību, kādā tiek izsniegts nodokļu konsultanta sertifikāts, kā arī kārtību, kādā nodokļu konsultanta sertifkāta darbība tiek apturēta uz laiku vai sertifikāts tiek anulēts.