Uzņemšanas noteikumi

Lai iestātos Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijā, biedra kandidātam ir jāiesniedz savs CV, motivēts iesniegums un izglītību apliecienošo dokumentu kopijas, kā arī jāatbilst uzņemšanas nolikumā uzskaitītajām prasībām.